CERBER

CERBER SYSTEM AI

inteligentna analiza obrazu w oparciu o sztuczną inteligencję

          Systemy monitoringu wizyjnego są aktualnie jednym z najciekawszych wyzwań informatyki. Po dejmując to wyzwanie wraz z firmą InfoAD tworzymy własną platformę integracji strumieni wi deo oraz ich analizy z wykorzystaniem sieci neuronowej dla uzyskania informacji o bieżącej sy tuacji. Wnioskowanie prowadzące do zgłaszania powiadomień o potencjalnych zagrożeniach jest  celem działania naszego systemu. Całość tego zadania jest bardzo złożona i jego realizacja bar dzo szybko prowadzi do stworzenia monstrualnych systemów zarówno pod względem niezbędne go sprzętu jak i wielości zastosowanych modułów programowych. Aby tego uniknąć tworzymy  rozwiązanie lekkie i bardzo mocno zoptymalizowane minimalizując wymagania zarówno w zakre sie środowiska serwerowego jak i aplikacji zintegrowanej konsoli użytkownika. System odznacza  się 95% skutecznością odrzucania tzw. zdarzeń fałszywych wykazując z kilkudziesięciu tysięcy  zdarzeń tylko te właściwe wcześniej zaprogramowane.