system AI

Monitoring AI

monitoring w oparciu o inteligentną analizę obrazu - sieci neuronowe

          to system rejestracji i analizy strumieni wideo pochodzących z kamer monitoringu video, w celu detekcji zdefiniowanych sytuacji w oparciu o sztuczną inteligencję ( samo uczące sieci neuronowe ). System działa w oparciu o głębokie sieci neuronowe implementowane na bazie najpopularniejszych bibliotek TensorFlow. Pracując w pełnej rozdzielczości umożliwiają pełną ekstrakcję ze strumienia video informacji o obecnych na nich obiektach. System pozwala na uzyskanie utylizacji sprzętu na poziomie 95% oraz pozwala na łatwe klastrowanie w przypadku gdy liczba strumieni video przekracza możliwości obliczeniowe pojedynczego serwera. Głównym jego zadaniem jest informowanie operatora o wykrytych potencjalnych zagrożeniach, pozwalając na podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie działania są rejestrowane, przez co możliwa jest pełna rozliczalność pracy systemu oraz operatora. Zaintegrowana konsola pozwala na intuicyjne poruszanie się po dostępnych strumieniach video z pełnym uwzględnieniem topologii ich rozmieszczenia na monitorowanym obszarze. Pozwala w prosty sposób przeszukiwać zarejestrowane powiadomienia. Dzięki wsparciu tego systemu pojedynczy operator bez trudu może skutecznie monitorować aktywność ludzi i maszyn z 50 – 100 kamer bez ryzyka „przeoczenia” potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.