O NAS

       Jesteśmy firmą zatrudniającą doświadczonych pracowników technicznych posiadających uprawnienia projektowe systemów zabezpieczeń technicznych wystawione przez Polską Izbę Systemów  Alarmowych, uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1kV dozorowe oraz eksploatacyjne, wy kształcenie wyższe kierunkowe o profilu Bezpieczeństwo Narodowe, wpisy na listę kwalifikowa nych pracowników zabezpieczeń technicznych, oraz wieloletnią praktykę w budowie ww. syste mów. Wywodzimy się z Oddziału Technicznego, gdzie byliśmy autorami i wykonawcami systemów  monitoringów wizyjnych na wielu kopalniach PGG S.A. 

Od 2019 roku jako jedna z nielicznych firm jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Techno logicznym firmy Dahua Technology. 

Wraz z firmą InfoAD, NRS oraz ADS System i Dahua Polska tworzymy dedykowane systemy inteligentnej analizy obrazu stosując najnowsze technologie z zakre su systemów wizyjnych. Do naszych autorskich systemów należy CERBER SYSTEM A.I. – system inteligentnego monitoringu w oparciu o sieci neuronowe dedykowany bezpośrednio do potrzeb naszych Klientów.

Firma DTM Technology Sp.z o.o. powstała w roku 2015. Posiadamy Koncesję Zabezpieczeń Technicznych wystawianą przez MSWiA. 

DTM Technology Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dot. szerokiego wachlarzu zabezpieczeń technicznych m.in.:

DEDYKOWANE AUTORSKIE SYSTEMY INTELIGENTNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO „CERBER”

INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY IP DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY MIAST

SYSTEMY WIZYJNE ANALOGOWE I HYBRYDOWE

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

SYSTEMY ALARMOWE

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

SIECI STRUKTURALNE

SIECI LAN

BUDOWA SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH

PROFESJONALNE SIECI RADIOWE

SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I RCP

DORADZTWO TECHNICZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW WIZYJNYCH NISKOPRĄDOWYCH ORAZ W KLASACH SA1-SA4

Do największych zadań, które wykonywaliśmy należą m.in.: 

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWA TELEWIZJI PRZEMYSŁWOEJ IP, SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH 

GRUPA KOK SP. Z O.O. – BUDOWA DEDYKOWANYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH 

MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE – PILOTAŻ SMART CITY: ZIMM ( Zintegrowany Inteligentny Monitoring  Miejski ). 

ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ  SIECI WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

SZPITALI DZIECIĘCY W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ SIECI  WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

INSTYTUT ONKOLOGII W GLIWICACH – BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTMEU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BUDOWA SYSTEMU TELEWI ZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

MIEJSKIE OŚRODEK SPORTU I REKRREACJI PSZCZELNIK W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

BALVITEN GLUTEN FREE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI  PRZEMYSŁOWEJ IP 

CENTRUM OBSŁUGI MEDYCZNEJ W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTE MÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP ORAZ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ I LAN 

PROMED BESTWINA – BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

DB CARGO RYBNIK ORAZ ZABRZE– BUDOWA SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

PLANETARIUM ŚLĄSKIE – BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

BALVITEN HALE DYSTRYBUCYJNE WE WŁOSZECH – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ  TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

RUBYCO SIEMIANOWICE ŚL. – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ TELEWIZJI PRZEMY SŁOWEJ 

KORTY TENISOWE W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, TELEWIZJI PRZEMYSŁ WOEJ IP, SYSTEMÓW SIECI LAN ORAZ SYSTEMÓW AUDIO 

PSG ODZIAŁY W MAŁOPOLSCE – BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, ZABEZPIE CZEN MECHANICZNYCH ORAZ KONTROLI DOSTĘPU 

OBIEKTY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – BUDOWA SIEĆ LAN I SERWEROWNI

Tomasz Dewalski

PREZES ZARZĄDU

t.dewalski@dtmtechnology.pl

Mariola Ozga-Dewalska

CZŁONEK ZARZĄDU

m.dewalska@dtmtechnology.pl

Tomasz Starościk

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

t.staroscik@dtmtechnology.pl

Mateusz Mrowiec

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

m.mrowiec@dtmtechnology.pl

Kamil Karkoszka

INSTALATOR SYSTEMÓW ZAB. TECHNICZNEGO

k.karkoszka@dtmtechnology.pl

Dawid Dalecki

INSTALATOR SYSTEMÓW ZAB. TECHNICZNEGO

d.dalecki@dtmtechnology.pl