O NAS

DTM Technology Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dot. szerokiego  wachlarzu zabezpieczeń technicznych m.in.: 

 

 • DEDYKOWANE AUTORSKIE SYSTEMY INTELIGENTNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO „CERBER”
 • INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY IP DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
 • INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY MIAST
 • SYSTEMY WIZYJNE ANALOGOWE I HYBRYDOWE
 • BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
 • SYSTEMY ALARMOWE
 • BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH
 • SIECI STRUKTURALNE
 • SIECI LAN
 • PROFESJONALNE SIECI RADIOWE
 • BUDOWA SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I RCP
 • DORADZTWO TECHNICZNE
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW WIZYJNYCH NISKOPRĄDOWYCH ORAZ W KLASACH SA1-SA4 

 

Firma DTM Technology Sp.z o.o. powstała w roku 2015. Posiadamy Koncesję Zabezpieczeń Technicznych wystawianą przez MSWiA. 

Jesteśmy firmą zatrudniającą doświadczonych pracowników technicznych posiadających uprawnienia projektowe systemów zabezpieczeń technicznych wystawione przez Polską Izbę Systemów  Alarmowych, uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1kV dozorowe oraz eksploatacyjne, wy kształcenie wyższe kierunkowe o profilu Bezpieczeństwo Narodowe, wpisy na listę kwalifikowa nych pracowników zabezpieczeń technicznych, oraz wieloletnią praktykę w budowie ww. syste mów. Wywodzimy się z Oddziału Technicznego, gdzie byliśmy autorami i wykonawcami systemów  monitoringów wizyjnych na wielu kopalniach KW S.A. 

Od 2019 roku jako jedna z nielicznych firm jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Techno logicznym firmy Dahua Technology. Wraz z firmą InfoAD, oraz ADS System i Dahua Polska tworzymy dedykowane systemy inteligentnej analizy obrazu stosując najnowsze technologie z zakre su systemów wizyjnych. Do naszych autorskich systemów należy CERBER SYSTEM A.I. – system inteligentnego monitoringu w oparciu o sieci neuronowe dedykowany bezpośrednio do potrzeb naszych Klientów.

Do największych zadań, które wykonywaliśmy należą m.in.: 

• DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWA TELEWIZJI PRZEMYSŁWOEJ IP, SYSTE MÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH 

• GRUPA KOK SP. Z O.O. – BUDOWA DEDYKOWANYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH 

• MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE – PILOTAŻ SMART CITY: ZIMM ( Zintegrowany Inteligentny Monitoring  Miejski ). 

• ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ  SIECI WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• SZPITALI DZIECIĘCY W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ SIECI  WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• INSTYTUT ONKOLOGII W GLIWICACH – BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTMEU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BUDOWA SYSTEMU TELEWI ZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• MIEJSKIE OŚRODEK SPORTU I REKRREACJI PSZCZELNIK W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BU DOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• BALVITEN GLUTEN FREE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI  PRZEMYSŁWOEJ IP 

 

• CENTRUM OBSŁUGI MEDYCZNEJ W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTE MÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP ORAZ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ I LAN 

• PROMED BESTWINA – BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

• DB CARGO RYBNIK ORAZ ZABRZE- BUDOWA SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

• PLANETARIUM ŚLĄSKIE – BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

• BALVITEN HALE DYSTRYBUCYJNE WE WŁOSZECH – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ  TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• RUBYCO SIEMIANOWICE ŚL. – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ TELEWIZJI PRZEMY SŁOWEJ 

• KORTY TENISOWE W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, TELEWIZJI PRZEMYSŁ WOEJ IP, SYSTEMÓW SIECI LAN ORAZ SYSTEMÓW AUDIO 

• PSG ODZIAŁY W MAŁOPOLSCE – BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, ZABEZPIE CZEN MECHANICZNYCH ORAZ KONTROLI DOSTĘPU 

• OBIEKTY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – BUDOWA SIEĆ LAN I SERWEROWNI

WSPÓŁPRACUJEMY Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI:

 

infoAD GLIWICE 

 

DAHUA POLSKA 

 

DPS-TEL.COM CHORZÓW 

 

PM-BUD KATOWICE 

 

KOM-SYS BYTOM 

 

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O. LEGNICA 

 

ADS SYSTEM KATOWICE 

 

GRUPA KOK SP. Z O.O. ZABRZE 

 

MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE 

 

RHJ KUŹNIK PSZCZYNA

DTM Technology Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnymi rozwiązaniami dot. szerokiego  wachlarzu zabezpieczeń technicznych m.in.: 

 

 • DEDYKOWANE AUTORSKIE SYSTEMY INTELIGENTNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO „CERBER”
 • INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY IP DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH
 • INTELIGENTNY MONITORING WIZYJNY MIAST
 • SYSTEMY WIZYJNE ANALOGOWE I HYBRYDOWE
 • BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
 • SYSTEMY ALARMOWE
 • BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH
 • SIECI STRUKTURALNE
 • SIECI LAN
 • PROFESJONALNE SIECI RADIOWE
 • BUDOWA SYSTEMÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU I RCP
 • DORADZTWO TECHNICZNE
 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW WIZYJNYCH NISKOPRĄDOWYCH ORAZ W KLASACH SA1-SA4 

 

Firma DTM Technology Sp.z o.o. powstała w roku 2015. Posiadamy Koncesję Zabezpieczeń Technicznych wystawianą przez MSWiA. 

Jesteśmy firmą zatrudniającą doświadczonych pracowników technicznych posiadających upraw nienia projektowe systemów zabezpieczeń technicznych wystawione przez Polską Izbę Systemów  Alarmowych, uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1kV dozorowe oraz eksploatacyjne, wy kształcenie wyższe kierunkowe o profilu Bezpieczeństwo Narodowe, wpisy na listę kwalifikowa nych pracowników zabezpieczeń technicznych, oraz wieloletnią praktykę w budowie ww. syste mów. Wywodzimy się z Oddziału Technicznego, gdzie byliśmy autorami i wykonawcami systemów  monitoringów wizyjnych na wielu kopalniach KW S.A. 

Od 2019 roku jako jedna z nielicznych firm jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Techno logicznym firmy Dahua Technology. Wraz z firmą InfoAD, oraz ADS System i Dahua Polska two rzymy dedykowane systemy inteligentnej analizy obrazu stosując najnowsze technologie z zakre su systemów wizyjnych. Do naszych autorskich systemów należy CERBER SYSTEM A.I. – system  

inteligentnego monitoringu w oparciu o sieci neuronowe dedykowany bezpośrednio do potrzeb  naszych Klientów.

Do największych zadań, które wykonywaliśmy należy m.in.: 

• DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O. – BUDOWA TELEWIZJI PRZEMYSŁWOEJ IP, SYSTE MÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH 

• GRUPA KOK SP. Z O.O. – BUDOWA DEDYKOWANYCH SYSTEMÓW WIZYJNYCH • MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE – PILOTAŻ SMART CITY: ZIMM ( Zintegrowany Inteligentny Monitoring  Miejski ). 

• ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ  SIECI WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• SZPITALI DZIECIĘCY W CHORZOWIE – BUDOWA SIECI LAN, BUDOWA BEZPRZEWODOWEJ SIECI  WI-FI, BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• INSTYTUT ONKOLOGII W GLIWICACH – BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTMEU TELEWIZJI PRZE MYSŁWOEJ IP 

• KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BUDOWA SYSTEMU TELEWI ZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• MIEJSKIE OŚRODEK SPORTU I REKRREACJI PSZCZELNIK W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH – BU DOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• BALVITEN GLUTEN FREE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI  PRZEMYSŁWOEJ IP 

• CENTRUM OBSŁUGI MEDYCZNEJ W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, SYSTE MÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP ORAZ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ I LAN 

• PROMED BESTWINA – BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

• DB CARGO RYBNIK ORAZ ZABRZE- BUDOWA SIECI LAN ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

• PLANETARIUM ŚLĄSKIE – BUDOWA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP

• BALVITEN HALE DYSTRYBUCYJNE WE WŁOSZECH – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ  TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ IP 

• RUBYCO SIEMIANOWICE ŚL. – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ TELEWIZJI PRZEMY SŁOWEJ 

• KORTY TENISOWE W CHORZOWIE – BUDOWA SYSTEMÓW ALARMOWYCH, TELEWIZJI PRZEMYSŁ WOEJ IP, SYSTEMÓW SIECI LAN ORAZ SYSTEMÓW AUDIO 

• PSG ODZIAŁY W MAŁOPOLSCE – BUDOWA SYSTEMÓW TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, ZABEZPIE CZEN MECHANICZNYCH ORAZ KONTROLI DOSTĘPU 

• OBIEKTY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – BUDOWA SIEĆ LAN I SERWEROWNI

WSPÓŁPRACUJEMY Z NASTĘPUJĄCYMI FIRMAMI: 

infoAD GLIWICE 

ADS SYSTEM KATOWICE 

DAHUA POLSKA 

DPS-TEL.COM CHORZÓW 

DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SP. Z O.O. LEGNICA 

GRUPA KOK SP. Z O.O. ZABRZE 

MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE 

KOM-SYS BYTOM 

PM-BUD KATOWICE 

RHJ KUŹNIK PSZCZYNA