OFERTA

Monitoring AI

monitoring w oparciu o inteligentną analizę obrazu - sieci neuronowe

to system rejestracji i analizy strumieni wideo pochodzących z kamer monitoringu video, w celu detekcji zdefiniowanych sytuacji w oparciu o sztuczną inteligencję ( samo uczące sieci neuronowe ). System działa w oparciu o głębokie sieci neuronowe implementowane na bazie najpopularniejszych bibliotek TensorFlow. Pracując w pełnej rozdzielczości umożliwiają pełną ekstrakcję ze strumienia video informacji o obecnych na nich obiektach. System pozwala na uzyskanie utylizacji sprzętu na poziomie 95% oraz pozwala na łatwe klastrowanie w przypadku gdy liczba strumieni video przekracza możliwości obliczeniowe pojedynczego serwera. Głównym jego zadaniem jest informowanie operatora o wykrytych potencjalnych zagrożeniach, pozwalając na podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie działania są rejestrowane, przez co możliwa jest pełna rozliczalność pracy systemu oraz operatora. Zaintegrowana konsola pozwala na intuicyjne poruszanie się po dostępnych strumieniach video z pełnym uwzględnieniem topologii ich rozmieszczenia na monitorowanym obszarze. Pozwala w prosty sposób przeszukiwać zarejestrowane powiadomienia. Dzięki wsparciu tego systemu pojedynczy operator bez trudu może skutecznie monitorować aktywność ludzi i maszyn z 50 – 100 kamer bez ryzyka “przeoczenia” potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Monitoring wizyjny IP

cyfrowa telewizja przemysłowa

Cyfrowy system oparty na infrastrukturze sieciowej stanowiące niezwykle popularne rozwiązanie. System CCTV IP wykorzystujący protokół internetowy IP (ang. Internet Protocol), który umożliwia tworzenie dużych, otwartych na rozbudowę systemów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieci LAN. Wyższość systemu IP nad rozwiązaniami analogowymi i hybrydowymi jest wielopłaszczyznowa.W systemie IP nie ma konieczności łączenia każdej kamery bezpośrednio z rejestratorem, dzięki czemu monitoring IP jest bardzo elastyczny i umożliwia rozproszenie urządzeń działających w obrębie wykorzystywanej sieci – takie rozwiązanie umożliwia prostą i szybką rozbudowę. Aktualnie w standardzie wykorzystujemy kamery IP o rozdzielczości 4, 5, 8 i 12 MPx.

Monitoring hybrydowy

monitoring mieszany - analog + IP

jest to system monitoringu mieszany – system analogowy oraz system cyfrowy. Instalacje monitoringu CCTV Hybrydowe, to rozwiązanie łączące dwa rodzaje przesyłu sygnału wizyjnego. Sygnał z kamer analogowych i kamer IP doprowadzany jest do jednego rejestratora. Rozwiązanie takie pozwala na wykonanie systemu monitoringu analogowego uzupełnionego, np: dwoma kamerami IP zamontowanymi przy bramie wjazdowej w celu odczytywania tablic rejestracyjnych (duża rozdzielczość kamer IP ) lub systemu analogowego zainstalowanego w siedzibie firmy, uzupełnionego o dwie kamery IP zamontowane w fili oddalonej o kilka czy kilkadziesiąt kilometrów.

Systemy alarmowe, KD, RCP

Bezprzewodowe oraz przewodowe Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu; Elektroniczna Kontrola Dostępu; Rejestracja Czasu Pracy

System alarmowy porównać można do wartownika, który stoi na straży domu, biura lub innego obiektu. Jednak w przeciwieństwie do człowieka nigdy się nie męczy, jest zawsze czujny, nie musi spać i może chronić dobytek przez 24 godziny na dobę. Naturalnie system sygnalizacji włamania i napadu, podobnie jak wartownik, w zależności od sytuacji pracować będzie inaczej. Można wskazać trzy najważniejsze stany systemu: brak czuwania, czuwanie i alarm. KD to kontrola dostępu: to zespół współdziałających ze sobą urządzeń, mających na celu identyfikację podmiotu, który chce uzyskać dostęp do zabezpieczonego pomieszczenia lub budynku. Instalacje zabezpieczeń tego typu polegają na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację podmiotu. RCP to elektroniczna rejestracja czasu pracy pracownika.

Sieci internetowe

sieci LAN oraz Wi-Fi

podłączenie jednego lub wielu urządzeń dojeniem sieci za pośrednictwem okablowania strukturalnego lub dedykowanej sieci radiowej. Budujemy od mały sieci biurowych po duże złożone sieci w przedsiębiorstwach. Sieć LAN oraz Wi-Fi.